Pokretanje postupka

Postupak mirnog rješavanja radnog spora pred Agencijom pokreće se Predlogom za pokretanje postupka mirnog rješavanja radnog spora.

 

Predlog za pokretanje postupka mirnog rješavanja radnog spora

1. Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište predlagača:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2. Ime, prezime i adresa, odnosno naziv i sjedište druge strane u sporu, ako prijedlog podnosi jedna od strana u sporu:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Predmet spora

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

4. Ime i prezime miritelja, odnosno arbitra, ako postoji sporazum strana u sporu

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5. Mjesto i datum podnošenja prijedloga

_______________________________________________________________

 

Prilog:

  • dokumentacija u vezi sa predmetom spora
  • ime i prezime svijedoka (ako ih ima)

 

POTPIS PREDLAGAČA:

1.___________________________________________________________

2.___________________________________________________________

3.___________________________________________________________

 
 
Flyer

 

Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju predloga

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.