Adresa

Adresa:
Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000
Podgorica
Tel:
+382 20 676523
+382 20 676532

e-mail: agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Direktorica Enesa Rastoder

Tel +382 68882879

Mail enesa.rastoder@amrrs.gov.me

 

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Načelnik Armin Bećiragić

Tel +38267706936

Mail armin.beciragic@amrrs.gov.me

 

Svetlana Barović, samostalna savjetnica I

Tel +38267210830

Mail svetlana.barovic@amrrs.gov.me

 

Marija Vujović, samostalna savjetnica I

Tel +38267706938

Mail marija.vujovic@amrrs.gov.me

 

Tatjana Bakić, samostalna savjetnica II

Tel +38267249741

Mail tatjana.bakic@amrrs.gov.me

 

Služba za opšte i finansijske poslove

 

Nataša Ivanović, samostalna savjetnica I

Tel +38267810207

Mail natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Rada Rupčić, samostalna referentkinja

Tel +38268861328

Mail rada.rupcic@amrrs.gov.me

 

Darka Drašković, samostalna referentkinja

Tel +38267706935

Mail darka.draskovic@amrrs.gov.me

 

Milena Rešetar, samostalna referentkinja

Tel +38267706928

Mail milena.resetar@amrrs.gov.me

 

Said Lačević, samostalni referent

Tel +38267706931

Mail said.lacevic@amrrs.gov.me

 

Veselin Maraš, samostalni referent

Tel +38269355837

Mail veselin.maras@amrrs.gov.me

 

Kontaktirajte Nas

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.