Istorijat

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08 ), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16).

Novim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova (“Sl.list CG”, br. 145/21), Agencija ima svojstvo pravnog lica, status državne agencije i za svoj rad odgovara Vladi Crne Gore.

Sjedište Agencije je u Podgorici.

Agencija može imati poslovne jedinice na teritoriji Crne Gore.

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore. Agencija kao nezavisna institucionalna služba za vansudsko rješavanje radnih sporova, stručnim i efikasnim rješavanjem kolektivnih i individualnih radnih sporova (rok – 30 dana) stvara uslove za uspješno poslovanje i unapredjenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i doprinosi da Crna Gora i na ovaj način bude prepoznata kao država sa zavidnim nivoom vladavine prava, kako sa aspekta države, tako i sa aspekta ostvarivanja ljudskih prava.

U tom  smislu osnovni ciljevi Agencije za mirno rješavanje radnih sporova su:

  • Brzo i efikasno rješavanje radnih sporova,
  • Rasterećenje sudova,
  • Besplatan pravičan i dostupan način rješavanja radnih sporova,
  • Ostvarivanje prava u radno - pravbnim sporovima u razumnom roku,
  • Pojednostavljenje i ubrzavanje sudskog postupka,
  • Smanjenje broja štrajkova,
  • Harmonizacija odnosa socijalnih partnera,
  • Uticaj na reforme radnog zakonodavstva, kao preduslova socijalne pravde.

​ 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.