Novosti

Završna konferencija ESAP2 projekta

 Završna konferencija ESAP2 projekta

 

Konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova, na temu „Inovacije, učenje, akcije: odgovori na formalizaciju i poboljšane radne uslove“, održana je, dana 5. i 6.12.2023.godine u Tirani, Albanija.

Opširnije ...

Javni oglas

 

Br: 02-100/23-3202/3

Podgorica, 27.10.2023. godine

 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Samostalni/a savjetnik/ica III - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanje radnih sporova,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo

 - položen stručni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru (word)

Opširnije ...

Interni oglas

Br: 02-100/23-2826/2

Podgorica, 26.09.2023. godine

 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Samostalni/a savjetnik/ica I - Služba za opšte poslove i finansije,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - položen stručni ispit za rad u državnim organima

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.