Novosti

Interni oglas

Br: 02-100/23-2826/2

Podgorica, 26.09.2023. godine

 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Samostalni/a savjetnik/ica I - Služba za opšte poslove i finansije,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - ekonomija

 - poznavanje rada na računaru ( word i excel)

 - položen stručni ispit za rad u državnim organima

Opširnije ...

OBAVJEŠTENJE

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa članom 19 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, tokom septembra 2023. godine, u Podgorici,  organizovaće  i sprovesti program Osnovne obuke za  lica zainteresovna za dobijanje licence za rad miritelja i arbitra u individualnim i kolektivnim radnim sporovima

Dokaz o završenoj Osnovnoj obuci jedan je od uslova za kasniji postupak dobijanja licence za rad i izbor miritelja i arbitara.

Zainteresovana lica za pohađanje obuke treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Opširnije ...

Trening i obuka u organizaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbija

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), organizovala je trening i obuku za miritelje i arbitre Republičke Agencije,  u periodu od 14.05. do 17.05.2023.godine, na planini Tara – Republika Srbija.

Treningu i obuci prisustvovali su miritelji, arbitri i zaposleni u Agenciji Republike Srbije, kao i predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.