Novosti

Obavještenje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, neće raditi 23, 24, 27. i 28.02.2023.godine, zbog selidbe.

 

Agencija će od 01.03.2023.godine, svoje poslove obavljati  na  adresu: ul.Serdara Jola Piletica bb, poslovni centar „Palada“ – Podgorica.

 

 

 

 

 

Opširnije ...

Javni konkurs

 

 

Br: 02-100/22-1013/3

Podgorica, 17.06.2022. godine

 

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

JAVNI  KONKURS 

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Direktor/ica - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanje radnih sporova,

 - Izvršilaca: 1, Direktor/ica imenuje se na period od 5 godina

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet

 - položen pravosudni ispit

Opširnije ...

Regionalni trening miritelja i arbitara na Zlatiboru

U okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) i Međunarodne organizacije rada, u periodu od 11.05 – 12.05.2022.godine, na Zlatiboru, održana je obuka za miritelje, odnosno arbitre, na temu „Unapređivanje djelotvornosti medijacije u rješavanju radnih sporova“

 

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.