Seminar

Seminar na temu " Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori ",organizovan 19 i 20.03.2018.god.

Obuka/semiran na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori”.

 

Medjunarodna organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, u saradnji sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, organizovala je obuku/ seminar, dana 19. i 20.marta, na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori” .

 

Opširnije ...

Seminari održani u toku 2017.god.

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporava u toku 2017.godine, je shodno članu 11 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG”, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16),  samostalno, kao i u saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada - Podregionalnom  kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvom rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuke miritelja/arbitara i učestvovala  na  seminarima,  okruglim stolovima, radionicama, i to:

 

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.