Novost

OBAVJEŠTENJE

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa članom 19 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, tokom septembra 2023. godine, u Podgorici,  organizovaće  i sprovesti program Osnovne obuke za  lica zainteresovna za dobijanje licence za rad miritelja i arbitra u individualnim i kolektivnim radnim sporovima

Dokaz o završenoj Osnovnoj obuci jedan je od uslova za kasniji postupak dobijanja licence za rad i izbor miritelja i arbitara.

Zainteresovana lica za pohađanje obuke treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Opširnije ...

Trening i obuka u organizaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbija

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), organizovala je trening i obuku za miritelje i arbitre Republičke Agencije,  u periodu od 14.05. do 17.05.2023.godine, na planini Tara – Republika Srbija.

Treningu i obuci prisustvovali su miritelji, arbitri i zaposleni u Agenciji Republike Srbije, kao i predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Opširnije ...

Godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova Zapadnog Balkana

Regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova, održana je u Budvi,  29. i 30.03.2023.godine.

Opširnije ...

Obavještenje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, neće raditi 23, 24, 27. i 28.02.2023.godine, zbog selidbe.

 

Agencija će od 01.03.2023.godine, svoje poslove obavljati  na  adresu: ul.Serdara Jola Piletica bb, poslovni centar „Palada“ – Podgorica.

 

 

 

 

 

Opširnije ...

Javni konkurs

 

 

Br: 02-100/22-1013/3

Podgorica, 17.06.2022. godine

 

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

JAVNI  KONKURS 

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Direktor/ica - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanje radnih sporova,

 - Izvršilaca: 1, Direktor/ica imenuje se na period od 5 godina

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet

 - položen pravosudni ispit

Opširnije ...

Regionalni trening miritelja i arbitara na Zlatiboru

U okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) i Međunarodne organizacije rada, u periodu od 11.05 – 12.05.2022.godine, na Zlatiboru, održana je obuka za miritelje, odnosno arbitre, na temu „Unapređivanje djelotvornosti medijacije u rješavanju radnih sporova“

 

Opširnije ...

Godišnja Regionalna konferencija Mreže

 

Regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova

 

Godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Beogradu, u periodu  od 6. do 8 oktobra 2021.godine.

 

Opširnije ...

Obavještenje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o organizaciji rada Agencije za vrijeme korišćenja

kolektivnog godišnjeg odmora

 

 

Upravni odbor Agencije, donio Odluku br.1-20/21 od 19.07.2021.godine, o koriššćenju kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova za 2021.godinu, u period od 2. do 31.avgusta 2021.godine.

 

U navedenom period Agencija je organizovala dežurstvo, i to:

Opširnije ...

Seminar u organizaciji Uprave za kadrove

 

Dana 11. juna 2021.godine u organizaciji Uprave za kadrove, sproveden je seminar na temu „Mirno rješavanje radnih sporova“, putem ZOOM platforme. Cilj organizovanja seminara je upoznavanje sa načinom i postupkom mirnog rješavanja radnih sporova, izbor, prava i obaveze miritelja i arbitara i druga pitanja od značaja za mirno rješavanje radnih sporova.
 

Seminar je vodila Marijana Nedović Radulović, načelnica Odjeljenja za poslove mirnog rješavanja radnih sporova u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

 

Opširnije ...

On line sastanak regionalne mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

Dana 1. juna 2021. Godine, održan je onlajn sastanak regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova na temu „Efekti pandemije Кovid-19 na rešavanje radnih sporova na Zapadnom Balkanu“. Ovaj sastanak, putem zoom platforme, organizovala je Međunarodna organizacija rada u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (ESAP 2), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacija rada.

 

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.