Novost

Završna konferencija ESAP2 projekta

 Završna konferencija ESAP2 projekta

 

Konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova, na temu „Inovacije, učenje, akcije: odgovori na formalizaciju i poboljšane radne uslove“, održana je, dana 5. i 6.12.2023.godine u Tirani, Albanija.

Opširnije ...

Javni oglas

 

Br: 02-100/23-3202/3

Podgorica, 27.10.2023. godine

 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Samostalni/a savjetnik/ica III - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanje radnih sporova,

 - Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Fakultet iz oblasti društvenih nauka - pravo

 - položen stručni ispit za rad u državnim organima

 - poznavanje rada na računaru (word)

Opširnije ...

OBAVJEŠTENJE

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa članom 19 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, tokom septembra 2023. godine, u Podgorici,  organizovaće  i sprovesti program Osnovne obuke za  lica zainteresovna za dobijanje licence za rad miritelja i arbitra u individualnim i kolektivnim radnim sporovima

Dokaz o završenoj Osnovnoj obuci jedan je od uslova za kasniji postupak dobijanja licence za rad i izbor miritelja i arbitara.

Zainteresovana lica za pohađanje obuke treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Opširnije ...

Trening i obuka u organizaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbija

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), organizovala je trening i obuku za miritelje i arbitre Republičke Agencije,  u periodu od 14.05. do 17.05.2023.godine, na planini Tara – Republika Srbija.

Treningu i obuci prisustvovali su miritelji, arbitri i zaposleni u Agenciji Republike Srbije, kao i predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Opširnije ...

Godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova Zapadnog Balkana

Regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova, održana je u Budvi,  29. i 30.03.2023.godine.

Opširnije ...

Obavještenje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, neće raditi 23, 24, 27. i 28.02.2023.godine, zbog selidbe.

 

Agencija će od 01.03.2023.godine, svoje poslove obavljati  na  adresu: ul.Serdara Jola Piletica bb, poslovni centar „Palada“ – Podgorica.

 

 

 

 

 

Opširnije ...

Javni konkurs

 

 

Br: 02-100/22-1013/3

Podgorica, 17.06.2022. godine

 

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

JAVNI  KONKURS 

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Direktor/ica - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanje radnih sporova,

 - Izvršilaca: 1, Direktor/ica imenuje se na period od 5 godina

 - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja, Pravni fakultet

 - položen pravosudni ispit

Opširnije ...

Regionalni trening miritelja i arbitara na Zlatiboru

U okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) i Međunarodne organizacije rada, u periodu od 11.05 – 12.05.2022.godine, na Zlatiboru, održana je obuka za miritelje, odnosno arbitre, na temu „Unapređivanje djelotvornosti medijacije u rješavanju radnih sporova“

 

Opširnije ...

Godišnja Regionalna konferencija Mreže

 

Regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova

 

Godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Beogradu, u periodu  od 6. do 8 oktobra 2021.godine.

 

Opširnije ...

Obavještenje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o organizaciji rada Agencije za vrijeme korišćenja

kolektivnog godišnjeg odmora

 

 

Upravni odbor Agencije, donio Odluku br.1-20/21 od 19.07.2021.godine, o koriššćenju kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova za 2021.godinu, u period od 2. do 31.avgusta 2021.godine.

 

U navedenom period Agencija je organizovala dežurstvo, i to:

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.