OBAVJEŠTENJE

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa članom 19 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, tokom septembra 2023. godine, u Podgorici,  organizovaće  i sprovesti program Osnovne obuke za  lica zainteresovna za dobijanje licence za rad miritelja i arbitra u individualnim i kolektivnim radnim sporovima

Dokaz o završenoj Osnovnoj obuci jedan je od uslova za kasniji postupak dobijanja licence za rad i izbor miritelja i arbitara.

Zainteresovana lica za pohađanje obuke treba da ispunjavaju sledeće uslove:

  • Završen Pravni fakultet -VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja
  • Najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti radnih odnosa za miritelja, odnosno 10 godina za arbitra.

Prijave za  pohađanje osnovne obuke, uz navedene dokaze,  sa kontakt  podacima (br.tel. i e-mail) mogu se dostavljati neposredno arhivi Agencije radnim danima od 08 -14 časova, ili putem pošte, na adresu: Serdara Jola Piletića bb, PC Palada, 81000 Podgorica.  Prijave se podnose od 01. do 10. septembra 2023. godine.

Lica, koja su po prethodnom Javnom pozivu bila izabrana za miritelje i arbitre i imaju izdatu potvrdu, nijesu u obavezi ponovo da pohađaju program osnovne obuke.

Zainteresovana lica koja ispunjavaju navedene uslove biće blagovremeno obaviještena o terminu i mjestu održavanja obuke.

Neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Za dodatne informacije: Kontakt osoba: Marija Vujović, samostalna savjetnica I u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, kont.tel. +382 20 676 523 (od 08 do 11 časova).

                                                                                                                                                                                                       Direktorica

                                                                                                                                                                                                 Enesa Rastoder s.r

      

Broj: 01-621/23

Datum: 24.08.2023.godine

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.