Konferencija

Regionalna godišnja konferencija mreža

Regionalna godišnja konferencija mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, održana je od 4.07. do 6.07.2018.godine, u Aranđelovcu.

 

Opširnije ...

Održana subregionalna Konferencija MOR-a

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova učestvovala je na sub-regionalnoj Konferenciji koju je Medjunarodna organizacija rada organizovala u saradnji sa nacionalnim koordinatorom Crne Gore, u periodu od 21-24. aprila u hotelu “Splendid”, u Bečićima.

Opširnije ...

Konferencija posvećena dostojanstvenom radu

 Međunarodna organizacija rada i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, organizovali su konferenciju posvećenu dostojanstvenom radu, čiji je primarni cilj da unaprijedi mogućnosti žena i muškaraca da dobiju dostojanstven i produktivan posao u uslovima slobode, jednakosti, bezbjednosti i ljudskog dostojanstva, dana 24.10.2014. godine u Podgorici.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.