Regionalna godišnja konferencija mreža

Regionalna godišnja konferencija mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, održana je od 4.07. do 6.07.2018.godine, u Aranđelovcu.

 

                                          

 

Na koferenciji su prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih odnosa Crne Gore, kao i predstavnici Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, iz regiona, i to: Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska), Direkcije za socijalni dijalog (Rumunija), Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina), Udruženja profesionalnih medijatora i arbitara u radnom sporovima (Republika Makedonija), kao i predstavnici i eksperti Međinarodne organizacije rada, Federalne službe za posredovanje i mirienje Sjedinjenih Američkih Država i projekta “Platforma za zapošljavanje i socijana pitanja” (ESAP).

 

                                                                        

 

Tokom rada, raspravljalo se o iskustvima u radu nacionalnih Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, o efikasnijemu uključivanju posredivanja, odnosno medijacije u rješavanju radnih sporova, sa ciljem usklađivanja prakse i manjeg opterećenja sudova.

 

Predstavljena je i ESAP baza studija slučajeva zemalja učesnica konferencije u cilju razmjene iskustava, vještina i znanja miritelja i arbitara.

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.