Obuka

Obuke i seminari održani u toku 2016.godine.

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporava u toku 2016.godine, je shodno članu 11 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG”, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16),  samostalno, kao i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada - Podregionalnom kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvom rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuke arbitara/miritelja i učestvovala  na  seminarima,  okruglim stolovima, radionicama, i to:

 

 

Opširnije ...

Održana obuka za miritelje/arbitre

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno obavezama utvrđenim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova (Sl.list CG, br.16/07, 53/11, 11/15 i 42/15), organizovala je 28. oktobra 2015. godine, u Congress centru hotela “Best Western Premier“ u Podgorici, obuku za miritelje/arbitre za mirno rješavanje radnih sporova, na temu: “Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u pregovaranju i rješavanju kolektivnih radnih sporova.”

Opširnije ...

Održana obuka za arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama, organizovala je jednodnevnu obuku za miritelje i arbitre, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za posredovanje, predstavnicima pravosuđa i civilnog sektora, dana 24. decembra 2014.godine, u Podgorici.

Opširnije ...

Održana obuka za novoimenovane arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 11. tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl. list CG“, br.16/07 i 53/11), a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je jednodnevnu obuku za novoimenovane arbitre i miritelje, dana 12. novembra 2014. godine u Kongresnom centru hotela “Best Western Premier” u Podgorici.

Opširnije ...

Održana obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

Međunarodna organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, u saradnji sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, a shodno Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11), organizovala je obuku za  kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno, arbitra, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula, tekuće godine. Obuka je održana u Podgorici, od 08. do 11. jula 2014.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.