Održana obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

Međunarodna organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, u saradnji sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, a shodno Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11), organizovala je obuku za  kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno, arbitra, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula, tekuće godine. Obuka je održana u Podgorici, od 08. do 11. jula 2014. godine, u hotelu „Podgorica“.

Završen Program, gore navedene obuke, za miritelja, odnosno arbitra za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 13 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, obavezujući je uslov za njihov izbor.

Obuka je namijenjena, poznavaocima radnog zakonodavstva koji ispunjavaju Zakonom predviđene uslove za miritelja, odnosno, arbitra za mirno rješavanje radnih sporova. Nakon, uspješno  završenog Programa obuke koji realizuje Međunarodna organizacija rada, polaznici  su dobili sertifikat od strane visokog predstavnika MOR-a, čime se stiču uslovi za izbor, kao i potpuna  implementacija Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova. 

 Članak na sajtu Vlade
 Članak na portalu Pobjeda.me

                   

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.