Stručni savjet

Odlukom Upravnog odbora Agencije, br.1-153/1 od 6.02.2014. godine, formiran je Stručni savjet za analizu spornih pitanja i zauzimanje načelnih pravnih stavova u cilju unapređenja stručne službe Agencije i ostvarivanja jedinstvene prakse u rješavanju predloga za mirno rješavanje individualnih i kolektivnih radnih sporova pred Agencijom. Stručni savjet je sastavljen od 5 članova, eksperata, diplomiranih pravnika i to:

  • 3 iz oblasti socijalnog zakonodavstva
  • 1 iz oblasti proavosuđa
  • 1 zaposleni u Agenciji

Stručni savjet

  1. Daje sugestije  na nacrte propisa iz oblasti mirnog rješavanja radnih sporova;
  2. Zauzima načelne pravne stavove povodom neujednačenih odluka arbitara i miritelja,  u vezi sa predmetima istog pravnog i činjeničnog osnova;
  3. Razmatra pritužbe na rad arbitara i miritelja;
  4. Razmatra pritužbe miritelja i arbitara u vezi sa ugrožavanjem njihove efikasnosti u postupku mirnog rješavanja radnih sporova;
  5. Predlaže orjentaciona mjerila o potrebnom broju arbitara i miritelja;
  6. Daje predloge za unapredjenje rada stručne službe Agencije i rada arbitara, odnosno miritelja.

 

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.