Dobrodošli na sajt Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.

Miritelji i arbitri

Miritelj pruža pomoć strankama u kolektivnom sporu i daje preporuku sa ciljem zaključenja sporazuma o rješenju spora. Arbitar vodi spor i odlučuje o predmetu individualnog spora. Informacije o postupku izbora, uslovima izbora kao i potpun spisak miritelja i arbitara možete pogledati

Ovdje →

Predlog za pokretanje postupka

Postupak mirnog rješavanja radnog spora pred Agencijom pokreće se Predlogom za pokretanje postupka mirnog rješavanja radnog spora. Obrazac kojim možete pokrenuti postupak mirnog rješavanja radnog spora možete preuzeti.

Ovdje →

Slobodan pristup informacijama

Rad Agencije, kao Vladine institucije je u potpunosti javan i transparentan. Vodič ze slobodan pristup informacijama u posjedu Agencije za mirno rješavanje radnih sporova možete pogledati

Ovdje →

Poslednje Novosti

Završna konferencija ESAP2 projekta

18 Dec 2023

 Završna konferencija ESAP2 projekta

Javni oglas

30 Oct 2023

 

Br: 02-100/23-3202/3

Podgorica, 27.10.2023. godine

 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

objavljuje

JAVNI OGLAS

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

Interni oglas

27 Sep 2023

Br: 02-100/23-2826/2

Podgorica, 26.09.2023. godine

 

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

objavljuje

INTERNI OGLAS

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Samostalni/a savjetnik/ica I - Služba za opšte poslove i finansije,

OBAVJEŠTENJE

25 Aug 2023

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa članom 19 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, tokom septembra 2023. godine, u Podgorici,  organizovaće  i sprovesti program Osnovne obuke za  lica zainteresovna za dobijanje licence za rad miritelja i arbitra u individualnim i kolektivnim radnim sporovima

Trening i obuka u organizaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbija

23 Jun 2023

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), organizovala je trening i obuku za miritelje i arbitre Republičke Agencije,  u periodu od 14.05. do 17.05.2023.godine, na planini Tara – Republika Srbija.

Obavještenje

22 Feb 2023

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, neće raditi 23, 24, 27. i 28.02.2023.godine, zbog selidbe.

 

Javni konkurs

22 Jun 2022

 

 

Br: 02-100/22-1013/3

Podgorica, 17.06.2022. godine

 

UPRAVA ZA KADROVE

objavljuje

JAVNI  KONKURS 

za potrebe

Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 

 

1. Direktor/ica - Odjeljenje za poslove mirnog rješavanje radnih sporova,

Regionalni trening miritelja i arbitara na Zlatiboru

08 Jun 2022

U okviru projekta Employment and Social Affairs Platform 2 (ESAP 2) i Međunarodne organizacije rada, u periodu od 11.05 – 12.05.2022.godine, na Zlatiboru, održana je obuka za miritelje, odnosno arbitre, na temu „Unapređivanje djelotvornosti medijacije u rješavanju radnih sporova“

 

Godišnja Regionalna konferencija Mreže

19 Oct 2021

 

Regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova

 

Godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova, održana je u Beogradu, u periodu  od 6. do 8 oktobra 2021.godine.

 

Obavještenje

29 Jul 2021

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o organizaciji rada Agencije za vrijeme korišćenja

kolektivnog godišnjeg odmora

 

 

Obuka u organizaciji Međunarodnog centra za obuku MOR-a

28 Jul 2021

 

Međunarodna organizacija rada – Međunarodni centar za obuku MOR-a, organizovala je  obuku na temu “Načela i tehnike mirenja i posredovanja (medijacije) u radnim sporovima Crnoj Gori”.

Obuka je sprovedena u period 10.05. do 25.06.2021.godine, putem zoom platforme.

Održana obuka/seminar za miritelje/arbitre

20 Nov 2020

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova,shodno članu 11 stav 1 tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br. 16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 15/16),održala je obuku dana 29.10 ; 30.10 ; 05.11 i 06.11.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Hotelu „Aurel“, Ul.

Obavještenje

18 Nov 2020

 

Broj: 1-3636/20

Podgorica, 17.11.2020.godine

 

Obavještenje

21 Jul 2020

Broj: 1-2139/20

Podgorica, 21.07.2020. godine

 

Agencija za mirno rješavanje radnoh sporova, imajući u vidu nove mjere Nacionalnog kordinacionog tijela, za zaštitu od zaraznih bolesti, daje

                                

OBAVJEŠTENJE

30 Mar 2020

Broj: 1-1066/20-1
Podgorica, 30.03.2020.godine

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, imajući u vidu preporuke Ministarstva zdravlja donijete na predlog Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu od zaraznih bolesti, daje

O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTENJE

18 Mar 2020

Broj: 1-1066/20
Podgorica, 19.03.2020.godine

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, imajući u vidu preporuke Ministarstva zdravlja donijete na predlog Nacionalnog koordinacionog tijela za zaštitu od zaraznih bolesti, dajem

O B A V J E Š T E NJ E

Izabrani miritelji i arbitri za Mirno rješavanje radnih sporova

05 Sep 2018

Izabrani miritelji i arbitri za mirno rješavanje radnih sporova

 

Odlukom br. 1-3660/18  od 30.07.2018. godine, izvršen je izbor 69 miritelja, odnosno arbitara za mirno rješavanje radnih sporova. 

Miritelji, odnosno arbitri su izabrani na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Regionalna godišnja konferencija mreža

05 Sep 2018

Regionalna godišnja konferencija mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, održana je od 4.07. do 6.07.2018.godine, u Aranđelovcu.

Obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

04 Jul 2018

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u saradnji sa Medjunarodnom  organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti,  a shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16 ), organizovala j

Javni oglas

16 May 2018

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

Seminar na temu " Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori ",organizovan 19 i 20.03.2018.god.

11 May 2018

Obuka/semiran na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori”.

 

JAVNI OGLAS

02 Aug 2017

 

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

 
Broj: 02/1-112/17-8702/2
Podgorica, 02.08.2017 godine

INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA

02 Aug 2017

 

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

 
Broj: 02/1-112/17-8701/2
Podgorica, 02.08.2017 godine

Održana obuka za miritelje/arbitre

02 Nov 2015

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno obavezama utvrđenim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova (Sl.list CG, br.16/07, 53/11, 11/15 i 42/15), organizovala je 28. oktobra 2015.

Održana subregionalna Konferencija MOR-a

26 Apr 2015

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova učestvovala je na sub-regionalnoj Konferenciji koju je Medjunarodna organizacija rada organizovala u saradnji sa nacionalnim koordinatorom Crne Gore, u periodu od 21-24. aprila u hotelu “Splendid”, u Bečićima.

Radionica za drugu grupu miritelja/arbitara

25 Mar 2015

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Međunarodne organizacije rada i pravosuđa, organizovala je 26. marta 2015. godine, u hotelu “Aurel“ u Podgorici, radionicu arbitara/miritelja za mirno rješavanje radnih sporova.

Radionica za prvu grupu miritelja/arbitara

17 Mar 2015

U organizaciji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa djelokrugom rada Agencije, dana 18. marta 2015. godine, u hotelu “Aurel“ u Podgorici,  održana je radionica za prvu grupu miritelja/arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.

Učesnicima su, kroz primjere iz prakse, predstavljene teme: 

Održana obuka za arbitre / miritelje

24 Dec 2014

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama, organizovala je jednodnevnu obuku za miritelje i arbitre, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za posredovanje, predstavnicima pravosuđa i civilnog sektora, dana 24. decembra 2014.godine, u Podgorici.

Održana obuka za novoimenovane arbitre / miritelje

12 Nov 2014

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 11. tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl. list CG“, br.16/07 i 53/11), a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je jednodnevnu obuku za novoimenovane arbitre i miritelje, dana 12. novembra 2014.

Pušten u rad sajt Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

27 Oct 2014

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, sa sjedištem u Podgorici, pustila je u rad sajt www.amrrs.gov.me, na kome se mogu pronaći sve informacije vezane za oblast mirnog rješavanja radnih sporova.

Konferencija posvećena dostojanstvenom radu

23 Oct 2014

 Međunarodna organizacija rada i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, organizovali su konferenciju posvećenu dostojanstvenom radu, čiji je primarni cilj da unaprijedi mogućnosti žena i muškaraca da dobiju dostojanstven i produktivan posao u uslovima slobode, jednakosti, bezbjednosti i ljudskog dostojanstva, dana 24.10.2014.

Održana TAIEX radionica

16 Oct 2014

Predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova učestvovali su u TAIEX radionici na temu: “Jednake mogućnosti i jednak tretman žena i muškaraca u zapošljavanju, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Evropskom komisijom , 17. oktobra 2014. godine u Best Western Premijer  hotelu u Podgorici.  

Izabrani miritelji i arbitri za mirno rješavanje radnih sporova

27 Jul 2014

Odlukom br. 1-1913/7 od 28. jula 2014. godine, izvršen je izbor 47 miritelja, odnosno arbitara za mirno rješavanje radnih sporova. 

Miritelji, odnosno arbitri su izabrani na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Održana obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

12 Jul 2014

Međunarodna organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, u saradnji sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore, a shodno Zakonu o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11), organizovala je obuku za  kandidate, prijavl

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.