Radionica za drugu grupu miritelja/arbitara

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Međunarodne organizacije rada i pravosuđa, organizovala je 26. marta 2015. godine, u hotelu “Aurel“ u Podgorici, radionicu arbitara/miritelja za mirno rješavanje radnih sporova.

U uvodnom dijelu radionice Jasna Poček, nacionalna koordinatorka MOR-a, upoznala je prisutne da će delegacija Agencije za mirno rješavanje radnih sporova učestovati na pod-regionalnoj konferenciji koju MOR organizuje u periodu od 21. do 24. aprila, u hotelu “Splendid” u Bečićima, na kojoj će se razmijeniti iskustva vezana za individualne radne sporove i izvršiti validacija Vodiča za arbitre/miritelje. 

Takođe, Jasna Poček  je naglasila da će MOR nastaviti da pruža podršku Agenciji u cilju jačanja tehničkih i profesionalnih kapaciteta vezanih za kolektivno pregovaranje i rješavanje kolektivnih radnih sporova, kao i za rješavanje sporova u uslovima štrajka, te boljoj primjeni u praksi Zakona o zabrani zlostavljanja na radu.

Generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Slobodan Filipović, u svom uvodnom izlaganju istakao je značaj i ulogu Agencije u pravnom sistemu Crne Gore, nakon čega je uručio  miriteljima/arbitrima rješenja o njihovom  imenovanju i Etički kodeks miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.

Kroz primjere iz prakse arbitrima/miriteljima predstavljene su sljedeće teme: 

“Postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova” – Zdenka Burzan, direktorica Agencije

“Dokazni postupak u rješavanju sporova pred nadležnim sudom i Agencijom – Danijela Vukčević i Mirjana Vlahović, sutkinje Osnovnog suda u Podgorici.

Kroz ove teme predavači su miriteljima/arbitrima prenijeli svoja znanja i iskustva i podstakli  arbitre/miritelje da aktivno učestvuju prilikom obrade prezentiranih predmeta.

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.