Međunarodna saradnja Agencije od osnivanja do danas

2010. godina

 • Seminar na temu “Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava”, održan u organizaciji Udruženja za radno pravo i socijalno staranje Srbije, na Zlatiboru;
 • Konferencija povodom lansiranja globalnog sporazuma u Crnoj Gori, održana  u organizaciji Unije poslodavaca Crne Gore.

2011. godina

 • Seminari na temu: “Unapredjivanje znanja i vještina miritelja i arbitara”, u februaru, martu, maju, junu i septembru 2011.godine, na kojima su predavači bili predstavnici: Komisije za radne odnose Republike      Irske, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Republike Srpske, Centra za posredovanje CG i dr.
 • Posjete Agenciji za mirno rješevanje radnih sporova Republike Srbije i Republike Srpske, u cilju  potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Agencijama  iz regiona;
 • Seminar na temu: „Trening trenera za borbu protiv zlostavljanja na radnom mjestu“;
 • Učešće na seminaru: „Obuka miritelja i arbitara Republike Srpske“ u Banja Luci;
 • Studijska posjeta Republici Irskoj - septembar 2011.godine;
 • Završna konferencija IPA-2008.: “Network for Health and Safety at work” u Makarskoj; 
 • Podregionalna tripartitna konferencija o dostignućima i predstojećim izazovima za institucije socijalnog dijaloga u zemljama Zapadnog Balkana i Moldavije – održana u Bečićima – CG.

2012. godina

 • Posjete Agenciji za mirno rješevanje radnih sporova Republici Srbiji u cilju priprema za primjenu Zakona o zabrani zlostavljanja na radu, 
 • Seminar na temu „Evropska praksa u kolektivnom pregovaranju”,u organizaciji MOR-a.

2013. godina

 • Posjete Agenciji za mirno rješevanje radnih sporova Republici Srbiji u cilju priprema za primjenu Zakona o zabrani zlostavljanja na radu, 
 • Seminar na temu „Evropska praksa u kolektivnom pregovaranju”,u organizaciji MORa,
 • Studijska posjeta francuskih eksperata u okviru Programa saradnje 2012 – 2013, izmedju GIP Internacional  - Ministarstva rada, zapošljavanja, profesionalne obuke i socijalnog dijaloga Republike Francuske i Ministarstva rada i socijalnog staranja Crne Gore,
 • Obuka u organizaciji Agencije, a u okviru TAIEX programa sa ciljem povećanja kapaciteta za podizanje svijesti o važnosti socijalnog dijaloga i mirnog rješavanja radnih sporova, uvođenja evropske prakse u rad Agencije i poboljšavanja vještina miritelja, arbitara i stručne službe Agencije,
 • Seminar na temu “Izgradnja efektivnog sistema rješavanja radnih sporova u Centralnoj i Istočnoj Evropi“, održan u Torinu u organizaciji MOR-a.

2014. godina

 • Obuka za kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno, arbitara u organizaciji Međunarodne organizacije rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu i Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.