Projekti

TAIEX projekat 2013.

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u saradnji sa Generalnim Direktoratom za proširenje Evropske komisije, u okviru TAIEX programa predpristupne pomoci državnim organima drzava sa statusom kandidata, organizovala je obuku za miritelje i arbitre, sa ciljem povećanja kapaciteta za podizanje svijesti o važnosti socijalnog dijaloga i mirnog rješavanja radnih sporova, uvođenja evropske prakse u rad Agencije i poboljšanja vještina miritelja i arbitara i stručne službe Agencije.

Obuka se održala dana 09. i 10. jula 2013. godine u hotelu »Best Western Premier« - Podgorica.

Treneri na obuci su bili:

  • Christine Mattl, VIELFALT Medijacija - Savjetovanje - Nadzor / Bečki univerzitet Ekonomije i biznisa,
  • Metka Penko Natlacen, Viši pravni savjetnik, u Komori privrede i industrije, Slovenija,
  • Martin Risak, Vanredni profesor na Univerzitetu u Beču (ekspert za Zakon o radu i Zakon o Socijalnoj zaštiti),
  • Anna Perry, Zamjenik Direktora Službe za mirenje, Komisija za radne odnose, Irska,
  • Zdenka Burzan, Direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore.

 

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.