Trening i obuka u organizaciji Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbija

Agencija za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije, uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO), organizovala je trening i obuku za miritelje i arbitre Republičke Agencije,  u periodu od 14.05. do 17.05.2023.godine, na planini Tara – Republika Srbija.

Treningu i obuci prisustvovali su miritelji, arbitri i zaposleni u Agenciji Republike Srbije, kao i predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG i Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina).

Ispred Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG, treningu i obici prisustvovala je direktorica sa saradnicima.

Trodnevnim treningom i obukom, obuhvaćeni su:

Trening program  „Komunikacija u rješavanju konflikata od treće strane“ vođen je od strane agencije H.art Development Centra, sa ciljem unapređenja profesionalne efektivnosti i efikasnosti kroz ovladavanje rezličitim vještinama komunikacije.

Obuka pod nazivom „Međunarodna perspektiva industrijskih sporova i mirnog rješavanja radnih sporova za miritelje i arbitre – primjeri Njemačke“, vođena je od strane Michaela Driera, specijalizovanog za kolektivno posredovanje i pregovaranje  u složenim sporovima socijalnih partnera. G-din Driera upoznao prisutne sa postupkom razrješenja konflikta i postupkom rješavanja zalbi u Republici Njemačkoj.

Trening pod nazivom „Podizanje vidljivosti kroz direktnu komunikaciju i medije“, vođen od strane Andree Brbaklić, predstavnice „Foruma Consulting“.

   

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.