Održana subregionalna Konferencija MOR-a

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova učestvovala je na sub-regionalnoj Konferenciji koju je Medjunarodna organizacija rada organizovala u saradnji sa nacionalnim koordinatorom Crne Gore, u periodu od 21-24. aprila u hotelu “Splendid”, u Bečićima.

Konferenciju je svečano otvorila ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević, ističući važnost konferencije, koja doprinosi nastavku kontinuirane saradnje sa MOR-om, kako na implementaciji Programa dostojanstvenog rada, tako i na promovisanju alternativnog rješavanja radnih sporova i ukazujući na izvanredne rezultate koje je, za veoma kratak  vremenski period,  postigla Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore.

Teme konferencije su bile - Validacija praktičnog vodiča za profesionalne miritelje / arbitre, 21-22.aprila, nakon čega je uslijedila Istraživačka radionica o učinku mehanizama i procesa za sprječavanje i rješavanje individualnih radnih sporova u zemljama centralne i istočne Evrope, 23-24. aprila.

Konferenciji su prisustvovali  internacionalni eksperti  MOR-a iz Francuske, Švajcarske, Italije, Australije, Japana, kao i direktor Komisije za radne odnose Irske koji je ujedno i autor  Praktičnog vodiča za profesionalne miritelje / arbitre, čija validacija je jedan od predmeta ove Konferencije.

Konferenciju na obje teme, kao i uvod i prezentaciju prvi su predstavili, predstavnici Crne Gore, nakon čega su uslijedile prezentacije i diskusije kolega iz Bugarske, Rumunije, Bosne i Hercegovine, bivše jugoslovenske Republike Makedonije i Srbije, kao i predstavnika organa pravosuđa iz navedenih država.

Obuka povodom izabranih tema imala je za cilj međunarodnu standardizaciju i  usklađivanje sa preporukama EU, u oblasti mirnog rješavanja radnih sporova, koja će biti dobar input u reformi radnog zakonodavstva u zemljama centralne i istočne Evrope.

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.