Održana obuka/seminar za miritelje/arbitre

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova,shodno članu 11 stav 1 tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br. 16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 15/16),održala je obuku dana 29.10 ; 30.10 ; 05.11 i 06.11.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Hotelu „Aurel“, Ul. Josipa Broza Tita bb- Podgorica, na temu: “Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u vezi sa primjenom Zakona o radu, Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju“.

 

                                                                        

 

Navedenoj obuci, kao predavači  prisustvovali su: Zdenka Burzan, direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG , mr Zoran Ratković (generalni direktor Direktorata za rad, Ministarstva rada i socijalnog staranja), Doc.dr. Vesna Simović Zvicer (doktor pravnih nauka, predavač na Pravnom fakultetu i fakultetu političkih nauka Univerziteta CG), Vera Medojević (predsjednica Komisije za žalbe CG), Halima Ademović (samostalna savjetnica I u Sektoru za obradu poreskih prijava i poreskih uplata u Poreskoj upravi), Marijana Nedović Radulović (načelnica Odjeljenja za mirno rješavanje radnih sporova, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova) kao moderator obuke.

 

                                                                                 

Zbog vladajuće epidemiološke situacije, Agencija u okviru propisanih mogućnosti je nastavila organizovanje obuka za miritelje/arbitre, ali u četvorodnevnom obučavaju, kako bi se ispoštovale mjere fizičke distance, a sa ciljem da se omogući prisustvo svim miriteljima/arbitrima.

                                                                                                                                                                          

                                                                                          

Cilj ove obuke je permanento informisanje i edukovanje miritelja/arbitara, kao i potreba da se određene nejasnoće i nedoumice iz prakse prevaziđu. Agencija će nastaviti rad na obukama miritelja/arbitara kada to epidemiološke mjere u zemlji budu dozvoljavale.

 

                                                    

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.