Seminar na temu " Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori ",organizovan 19 i 20.03.2018.god.

Obuka/semiran na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori”.

 

Medjunarodna organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, u saradnji sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, organizovala je obuku/ seminar, dana 19. i 20.marta, na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori” .

 

Navedenoj obuci prisustvovali su i aktivno učestvovali predstavnici MOR-a, direktori Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije i Agencije za mirno rješavanje radnih sporova -  Banja Luke,  kao i miritelji/arbitri Agencije za mirno rješavanje radnih sporova CG.

 

                                         

 

                                                                                                                                                   

Imajući u vidu značaj i ulogu obuke za miritelje/arbitre, a u cilju usavršavanja vještina mirritelja u Crnoj Gori, učesnici obuke, posebno su se osvrnuli na praktična rješenja iz oblasti kolektivnog rješavanj radnih sporova. Predstavnici  MOR-a, govorili su o principima MOR-a, vezano za odnos kolektivnog pregovaranja - prava na štrajk i mirenja, kao i praktični primjer - štrajka u Republici Irskoj iz oktobra 2017.godini.Takodje, posebna pažnja posvećena je sporovima mirenja, koji se odnose na uznemirivanje i dkiskriminaciju, a sve uz prezentacije medjunarodnih i nacionalnih studija i predstavnika MOR-a.

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.