Održana obuka za novoimenovane arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 11. tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl. list CG“, br.16/07 i 53/11), a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je jednodnevnu obuku za novoimenovane arbitre i miritelje, dana 12. novembra 2014. godine u Kongresnom centru hotela “Best Western Premier” u Podgorici.

Polaznicima obuke obratio se generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Slobodan Filipović, ukazujući na značaj i ulogu vansudnskog, odnosno mirnog rješavanja radnih sporova u pravnom sistemu Crne Gore, sa posebnim osvrtom na značaj obuke miritelja i arbitara, imajući u vidu njihovu ulogu, kao aktera u donošenju odluka, u postupku mirnog rješavanja radnih sporova pred Agencijom.

Obuci je prisustvovala predstavnica Međunarodne organizacije rada - Jasna Poček.

Panelisti na obuci bili su: direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova –Zdenka Burzan, direktor Centra za posredovanje – Miroslav Knežević i sudija Osnovnog suda u Podgorici – Danijela Vukčević.

Cilj obuke je bio da se arbitri i miritelji bliže upoznaju sa načinom i postupkom Lex specialis Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova i da kroz primjere iz dosadašnje prakse unaprijede svoja znanja iz ove oblasti, o čemu je govorila  direktorica Agencije – Zdenka Burzan. Isto tako, o značaju i ulozi dokaznog postupka u vezi sa donošenjem odluka (rješenje – preporuka), govorila je sudija Osnovnog suda u Podgorici - Danijela Vukčević, a o važnosti i ulozi komunikacionih vještina miritelja i arbitara, polaznike je upoznao direktor Centra za posredovanje - Miroslav Knežević.

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.