Održana obuka za arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama, organizovala je jednodnevnu obuku za miritelje i arbitre, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za posredovanje, predstavnicima pravosuđa i civilnog sektora, dana 24. decembra 2014.godine, u Podgorici.

U okviru održane obuke, poseban fokus je dat - značaju i ulozi dokaznog postupka, kao i  jačanju pregovaračkih tehnika i vještina, potrebnih za dalje stručno usavršavanje arbitara i miritelja, kao aktera odlučivanja, u postupku rješavanja kolektivnih i individualnih radnih sporova, pred Agencijom.

Polaznike obuke pozdravio je generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja - Slobodan Filipović.

Panelisti na obuci bili su: direktorica Agencije za mirno rješavanje radnih sporova –Zdenka Burzan, direktor Centra za posredovanje – Miroslav Knežević, Izvršni direktor Communication Strategies & Consulting - Radoje Cerović i sutkinje Osnovnog suda u Podgorici – Danijela Vukčević i Mirjana Vlahović.

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.