Obavještenje

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

o organizaciji rada Agencije za vrijeme korišćenja

kolektivnog godišnjeg odmora

 

 

Upravni odbor Agencije, donio Odluku br.1-20/21 od 19.07.2021.godine, o koriššćenju kolektivnog godišnjeg odmora zaposlenih u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova za 2021.godinu, u period od 2. do 31.avgusta 2021.godine.

 

U navedenom period Agencija je organizovala dežurstvo, i to:

  1. Zdenka Burzan, direktorica, u period od 2. do 6 avgusta 2021.godine
  2. Veselin Maraš, samostalni referent, u period od 2.  do 6.avgusta 2021.godine
  3. Natasa Ivanovic, načelnica Službe, u period od 9. do 13.agusta 2021.godine
  4. Darka Drašković, smoastalna referetkinja, u period od 16. do 20.avgusta 2021.godine
  5. Said Lačević, samostalni referent, u period od 23. do 31.avgusta 2021.godine.

 

Miritelji i arbitri u cilju okončavanja preuzetih predmeta,  kancelarije br.5 i 6, mogu koristiti za održavanje ročišta  u Agenciji.

 

Stranke Predloge za pokretanje postupka mirnog rješavanja radnog spora, kao i druge podneske mogu dostavljati Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova, neposredno,  putem Pošte CG i maila Agencije: amrrs@amrrs.gov.me

 

Kontak telefon: +382 20 230 187 i +382 20 230 033

Mail: amrrs@amrrs.gov.me

 

 

Nčelnica Službe za opšte i

   finansijske poslove

   Natasa Ivanovic

 

                                                                                                             D I R E K T O R I C A

                                                                                                                 Zdenka Burzan, s.r

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.