Godišnja regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova Zapadnog Balkana

Regionalna konferencija Mreže agencija za mirno rješavanje radnih sporova, održana je u Budvi,  29. i 30.03.2023.godine.

Konferencija je organizovana kao deo projekta Employment and Social Affairs Platform 2 ESAP 2, koji predstavlja regionalni projekat finansiran sredstvima Evropske unije, a implementiran od strane Međunarodne organizacije rada (ILO) i Regionalnog saveta za saradnju. Kroz ESAP 2 projekat tim Međunarodne organizacije rada, između ostalog, pruža podršku zemljama Zapadnog Balkana u unapređenju i razvoju instituta mirnog rešavanja radnih sporova.

Konferenciji su prisustvovali direktori Agencija i drugih tijela za mirno rjesavanje radnih sporova i miritelji i arbitri iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Republike Sjeverne Makedonije, Republike Srpske (BIH), Albanije, Mađarske, Grčke, Španije i Crne Gore. Ispred Međunarodne organizacije rada konferenciji su prisustvovali eksperti Ada Huibregtse, Kristina Mihes i Valerie Van Goethem. 

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Agencije za mirno rjesavanje radnih sporova Enesa Rastoder sa saradnicima.

Prvog dana rada govorilo se o ASLD aplikaciji koja je razvijena kroz ESAP 2 projekat radi prikupljanja ključnih informacija o indikatorima značajnim za posmatranje i razumevanje instituta mirnog rešavanja radnih sporova na prostoru Zapadnog Balkana, kao i samoprocjeni efikasnosti institucija za rjesavanje sporova.

Takođe, učesnike konferencije sa praksom mirnog rešavanja radnih sporova u Grčkoj upoznao prof. dr Kostas Papadimitriou sa Pravnog fakulteta u Atini i predsednik OMED iz Grčke organizacije za medijaciju i arbiražu. Takođe, Diego Ribera iz Španije je govorio o iskustvika španske Fondacija za međukonfederalno posredovanje i arbitražu.

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.