On line sastanak regionalne mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

Dana 1. juna 2021. Godine, održan je onlajn sastanak regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova na temu „Efekti pandemije Кovid-19 na rešavanje radnih sporova na Zapadnom Balkanu“. Ovaj sastanak, putem zoom platforme, organizovala je Međunarodna organizacija rada u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja 2“ (ESAP 2), koji sprovode Savet za regionalnu saradnju Evropske komisije i Međunarodna organizacija rada.

 

Sastanku su učestvovali, eksperti MOR-a, Generalnog direktorata za zapošljavanje Evropske komisije, kao i predstavnici Univerziteta Кaroli Gaspar iz Budimpešte, Agencije za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srpske (Bosna i Hercegovina),  Nacionalnog instituta za mirenje i arbitražu (Bugarska),  Ministarstva za socijalnu zaštitu i omladinu Albanije, kao i predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera u regionu, eksperti MOR-a i projektni eksperti.

 

Agenciju za mirno rješavanje radnih sporova, predstavljale su Zdenka Burzan, direktorica Agencije i doc. dr Vesna Simović-Zvicer.

 

Na ovom sastanku su razmenjena relevantna iskustava, informacije i primeri dobre prakse u radu miritelja i arbitara u vreme pandemije, a dogovoreni su i dalji oblici unapređenja saradnje regionalne mreže agencija za mirno rešavanje radnih sporova.

 

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.