Radionica za prvu grupu miritelja/arbitara

U organizaciji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa djelokrugom rada Agencije, dana 18. marta 2015. godine, u hotelu “Aurel“ u Podgorici,  održana je radionica za prvu grupu miritelja/arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.

Učesnicima su, kroz primjere iz prakse, predstavljene teme: 

"Postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova" – Zdenka Burzan, direktorica Agencije,
"Dokazni postupak u rješavanju sporova pred nadležnim sudom i Agencijom" – Danijela Vukčević i Mirjana Vlahović, sutkinje Osnovnog suda u Podgorici,

"Uticaj komunikacionih vještina miritelja i arbitara, kao jedan od preduslova postizanja sporazuma između strana u sporu" – Radoje Cerović, psiholog/komunikolog i konsultant, izvršni direktor Communication Strategies & Consulting.

Kroz ove teme predavači su miriteljima/arbitrima prenijeli svoja znanja i iskustva i animirali ih da aktivno učestvuju u toku trajanja radionice.

Generalni direktor Direktorata za rad u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Slobodan Filipović, uručio je miriteljima/arbitrima rješenja o imenovanju i Etički kodeks miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.

Radionica za drugu grupu miritelja/arbitara održaće se 26. marta 2015. godine.

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.