Novosti

Seminari održani u toku 2017.god.

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporava u toku 2017.godine, je shodno članu 11 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG”, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16),  samostalno, kao i u saradnji sa Medjunarodnom organizacijom rada - Podregionalnom  kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvom rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuke miritelja/arbitara i učestvovala  na  seminarima,  okruglim stolovima, radionicama, i to:

 

Opširnije ...

Obuke i seminari održani u toku 2016.godine.

 

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporava u toku 2016.godine, je shodno članu 11 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG”, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16),  samostalno, kao i u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada - Podregionalnom kancelarijom za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti i Ministarstvom rada i socijalnog staranja CG, organizovala je obuke arbitara/miritelja i učestvovala  na  seminarima,  okruglim stolovima, radionicama, i to:

 

 

Opširnije ...

JAVNI OGLAS

 

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

 
Broj: 02/1-112/17-8702/2
Podgorica, 02.08.2017 godine

 
UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
JAVNI OGLAS
za potrebe 
Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 
 

 
1. Samostalni/a referent/kinja ( primalac prihoda )- Blagajnik- Služba za opšte poslove i finansije;
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.