Novosti

Izabrani miritelji i arbitri za Mirno rješavanje radnih sporova

Izabrani miritelji i arbitri za mirno rješavanje radnih sporova

 

Odlukom br. 1-3660/18  od 30.07.2018. godine, izvršen je izbor 69 miritelja, odnosno arbitara za mirno rješavanje radnih sporova. 

Miritelji, odnosno arbitri su izabrani na period od četiri godine i mogu biti ponovo birani.

Svojstvo miritelja, odnosno arbitra, izabrani miritelji - arbitri stekli su danom upisa u Imenik miritelja i arbitara, koji vodi Agencija za mirno rješavanje radnih sporova.

Opširnije ...

Regionalna godišnja konferencija mreža

Regionalna godišnja konferencija mreže Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u organizaciji Međunarodne organizacije rada, uz podršku Generalnog direktorata za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju Evropske komisije, održana je od 4.07. do 6.07.2018.godine, u Aranđelovcu.

 

Opširnije ...

Obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u saradnji sa Medjunarodnom  organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti,  a shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16 ), organizovala je obuku za  kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno  arbitra Agencije, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula, tekuće godine. Obuka je održana u Podgorici, dana 25. i 26.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.