Novosti

Obuka u organizaciji Međunarodnog centra za obuku MOR-a

 

Međunarodna organizacija rada – Međunarodni centar za obuku MOR-a, organizovala je  obuku na temu “Načela i tehnike mirenja i posredovanja (medijacije) u radnim sporovima Crnoj Gori”.

Obuka je sprovedena u period 10.05. do 25.06.2021.godine, putem zoom platforme.

Obuka se realizovala u dvije faze: teorijska obuka i podučavanje.

Obuku su sproveli  Irene Derosola i  Malcolm Currie – treneri Međunarodnog centra za obuku MOR-a.

Opširnije ...

Održana obuka/seminar za miritelje/arbitre

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova,shodno članu 11 stav 1 tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br. 16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 15/16),održala je obuku dana 29.10 ; 30.10 ; 05.11 i 06.11.2020. godine, sa početkom u 10.00 časova, u Hotelu „Aurel“, Ul.

Opširnije ...

Obavještenje

 

Broj: 1-3636/20

Podgorica, 17.11.2020.godine

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa   Naredbom za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa, donijetom od strane Ministarstva zdravlja, a na predlog Instituta za javno zdravlje CG, daje

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.