Novosti

Radionica za prvu grupu miritelja/arbitara

U organizaciji Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa djelokrugom rada Agencije, dana 18. marta 2015. godine, u hotelu “Aurel“ u Podgorici,  održana je radionica za prvu grupu miritelja/arbitara za mirno rješavanje radnih sporova.

Učesnicima su, kroz primjere iz prakse, predstavljene teme: 

"Postupak mirnog rješavanja individualnih i kolektivnih radnih sporova" – Zdenka Burzan, direktorica Agencije,
"Dokazni postupak u rješavanju sporova pred nadležnim sudom i Agencijom" – Danijela Vukčević i Mirjana Vlahović, sutkinje Osnovnog suda u Podgorici,

Opširnije ...

Održana obuka za arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama, organizovala je jednodnevnu obuku za miritelje i arbitre, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za posredovanje, predstavnicima pravosuđa i civilnog sektora, dana 24. decembra 2014.godine, u Podgorici.

Opširnije ...

Održana obuka za novoimenovane arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 11. tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl. list CG“, br.16/07 i 53/11), a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je jednodnevnu obuku za novoimenovane arbitre i miritelje, dana 12. novembra 2014. godine u Kongresnom centru hotela “Best Western Premier” u Podgorici.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

www.amrrs.gov.me

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.