Novosti

INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA

 

 

Crna Gora
UPRAVA ZA KADROVE

 
Broj: 02/1-112/17-8701/2
Podgorica, 02.08.2017 godine

 
UPRAVA ZA KADROVE 
objavljuje
INTERNI OGLAS - UNUTAR DRžAVNOG ORGANA
za potrebe 
Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

 
 

 
1. Načelnik/ica -Služba za opšte poslove i finansije;
- Izvršilaca: 1, na neodređeno vrijeme,

Opširnije ...

Održana obuka za miritelje/arbitre

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno obavezama utvrđenim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova (Sl.list CG, br.16/07, 53/11, 11/15 i 42/15), organizovala je 28. oktobra 2015. godine, u Congress centru hotela “Best Western Premier“ u Podgorici, obuku za miritelje/arbitre za mirno rješavanje radnih sporova, na temu: “Interaktivna razmjena iskustava i dobrih praktičnih rješenja u pregovaranju i rješavanju kolektivnih radnih sporova.”

Opširnije ...

Održana subregionalna Konferencija MOR-a

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova učestvovala je na sub-regionalnoj Konferenciji koju je Medjunarodna organizacija rada organizovala u saradnji sa nacionalnim koordinatorom Crne Gore, u periodu od 21-24. aprila u hotelu “Splendid”, u Bečićima.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.