Novosti

Pušten u rad sajt Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, sa sjedištem u Podgorici, pustila je u rad sajt www.amrrs.gov.me, na kome se mogu pronaći sve informacije vezane za oblast mirnog rješavanja radnih sporova.

Opširnije ...

Konferencija posvećena dostojanstvenom radu

 Međunarodna organizacija rada i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, organizovali su konferenciju posvećenu dostojanstvenom radu, čiji je primarni cilj da unaprijedi mogućnosti žena i muškaraca da dobiju dostojanstven i produktivan posao u uslovima slobode, jednakosti, bezbjednosti i ljudskog dostojanstva, dana 24.10.2014. godine u Podgorici.

Opširnije ...

Održana TAIEX radionica

Predstavnici Agencije za mirno rješavanje radnih sporova učestvovali su u TAIEX radionici na temu: “Jednake mogućnosti i jednak tretman žena i muškaraca u zapošljavanju, koju je organizovalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Evropskom komisijom , 17. oktobra 2014. godine u Best Western Premijer  hotelu u Podgorici.  

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.