Novosti

Održana obuka za arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, u skladu sa zakonom utvrđenim obavezama, organizovala je jednodnevnu obuku za miritelje i arbitre, u saradnji sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, Centra za posredovanje, predstavnicima pravosuđa i civilnog sektora, dana 24. decembra 2014.godine, u Podgorici.

Opširnije ...

Održana obuka za novoimenovane arbitre / miritelje

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 11. tačka 4 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl. list CG“, br.16/07 i 53/11), a u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, organizovala je jednodnevnu obuku za novoimenovane arbitre i miritelje, dana 12. novembra 2014. godine u Kongresnom centru hotela “Best Western Premier” u Podgorici.

Opširnije ...

Pušten u rad sajt Agencije za mirno rješavanje radnih sporova

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, sa sjedištem u Podgorici, pustila je u rad sajt www.amrrs.gov.me, na kome se mogu pronaći sve informacije vezane za oblast mirnog rješavanja radnih sporova.

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

agencija.amrrs@amrrs.gov.me

Ulica Serdara Jola Piletića bb, PC Palada
81000, Podgorica

Telefoni +382 20 676523, +382 20 676532

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.