Novosti

Obuka za kandidate za izbor miritelja i arbitara

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova u saradnji sa Medjunarodnom  organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti,  a shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16 ), organizovala je obuku za  kandidate, prijavljene za izbor miritelja, odnosno  arbitra Agencije, s obzirom da četvorogodišnji mandat izabranim miriteljima i arbitrima ističe 28. jula, tekuće godine. Obuka je održana u Podgorici, dana 25. i 26.

Opširnije ...

Javni oglas

 

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

 

Na osnovu člana 15 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (“Sl. list CG”, br. 16/2007, 53/11, 11/15, 42/15 i 55/16), Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, objavljuje

 

P O Z I V

za izbor miritelja i arbitara za

Opširnije ...

Seminar na temu " Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori ",organizovan 19 i 20.03.2018.god.

Obuka/semiran na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori”.

 

Medjunarodna organizacija rada, Podregionalna kancelarija za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Budimpešti, u saradnji sa Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, organizovala je obuku/ seminar, dana 19. i 20.marta, na temu “Jačanje znanja i vještina miritelja u Crnoj Gori” .

 

Opširnije ...

Agencija

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore.

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.