Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o nagradama i naknadama troškova miritelja/arbitara za AMRRS (2019).

Category: 
Pravilnici
<a href="/sites/default/files/documents/library/Pravilnik%20o%20izmjeni%20pravilnika%20o%20visini%20nagrade%20i%20naknade%20tro%C5%A1kova%20miritelja%20i%20arbitara%20za%20AMRRS.pdf" >Pravilnik o izmjeni pravilnika o visini nagrade i naknade troškova miritelja i arbitara za AMRRS.pdf</a>

O Agenciji

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, kao prva institucionalna služba za vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore („Sl.list CG“, br.69/08), shodno odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova („Sl.list CG“, br.16/07 i 53/11 i 11/15)

Kontakt

Agencija za mirno rješavanje
radnih sporova

www.amrrs.gov.me

amrrs@amrrs.gov.me

Novaka Miloševa 29/3
81000, Podgorica

Odjeljenje za poslove mirnog rješavanja radnih sporova

Marijana Nedović Radulović, načelnica

marijana.radulovic@amrrs.gov.me

Služba za opšte i finansijske poslove

Nataša Ivanović, načelnica

natasa.ivanovic@amrrs.gov.me

 

Unesite ključne riječi da biste pretražili cjelokupan sadržaj sajta.

Pratite Nas

Budite u toku.
Pratite nas na društvenim mrežama.